Opplevelser >

GaiaDrøv og Vesterålsmodellen

Sauen står i sentrum – velkommen til utstilling om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. GaiaDrøv er laget spesielt for barn og unge, men også voksne vil finne utstillingen både morsom og interessant.

Utstillingen forteller om sauens viktige rolle i den nord-norske historien, men også hvorfor sauene i nord er viktige bærekraftsagenter.

Målet med GaiaDrøv er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering. Vi håper GaiaDrøv vil skape bondelyst!

I tillegg til GaiaDrøv kan også andre prototype av Vesterålsmodellen oppleves i utstillingen. Her kan du se eventyr fra Bø, GPS-data fra båter og sauer, dyreliv, bosetning og avfall, m.m., i en interaktiv 3D-modell av hele Vesterålen.

Samarbeidspartene: NIBIO, Deadline Media, Arktisk Kompetansesenter for Sau, Museum Nord, Bondelagene i Vesterålen Sortland Museum.

Visningsperiode: 15. juni – 31. oktober.
Utstillingen står på «gammelkinoen» på Sortland Rådhus. Inngang er via den østvendte hovedinngangen til rådhuset, samme side som servicetorget.