Opplevelser >

Huset på berget

Huset på berget – NSBs administrasjonsbygg stod ferdig i 1902. Tegnet av Paul Due og med G. Soot som byggmester. Administrasjonsbygget rommet kontorer i 1. etasje og distriktssjefens bolig i 2. etasje. Rundt bygget var det opparbeidet et betydelig hageanlegg. I 1941 overtok tyskerne 2. etasje og kjelleren, og i 1943 overtok de resten av bygget mens jernbaneadministrasjonen måtte flytte til ei brakke på torvet. Da krigen var over ble hele bygget brukt til kontorer.  

På slutten av 1950-tallet ble de øverste deler av hageanlegget tatt i bruk til boligtomter rundt den nyanlagte Hagebakken. Fra 1995 ble administrasjonsbygget leid ut til Ofoten Museum (Narvik Museum) da jernbaneadministrasjonen ble bygd ned i Narvik. I 2002 fikk museet overta bygget vederlagsfritt. Gartneriet i hageområdet måtte rives da tunnelen ble bygd til Fagernes. 

En tur til Administrasjonsveien 3 anbefales uavhengig om museet er åpent – her kan du drømme deg tilbake til fordums prakt og reflektere over den enorme utviklinga byen har hatt!