Opplevelser >

Kraftstasjonen

En av de større gjenstandene på Ballangen Museum er en del av kontrolltavla til Bjørkåsen kraftstasjon. Gruveselskapet Bjørkaasen Grubers stadig økte kraftbehov resulterte i bygging av nytt kraftverk i Bjørkåsen, som sto ferdig i 1921. Det nye kraftverket ga muligheter til ekspansjon av gruvedrifta, og sørget samtidig for elektrisk lys og varme i tillegg til bedre vannforsyning til bygdas befolkning. Kraftstasjonen var den første i Norge hvor både rørgater og kraftverk lå inne i fjellet. 

På museet kan du studere på nært hold den gamle kontrolltavla og andre gjenstander fra Ballangens elektriske historie. Kontrolltavla som er utstilt er en liten del av den opprinnelige tavla, men inneholder flere elementer fra hele tavla.