Opplevelser >

Lær om akvakultur

På Lofotakvariet har vi et visningsanlegg for norsk havbruk, med utstillingsmerder hvor du kan se og lære hvordan fiskeoppdrett drives i praksis. Gjennom vårt samarbeid med Nordlaks er det også mulig å bestille RIB-tur ut til et fullskala-anlegg.  Her får du besøke et oppdrettsanlegg i full drift som ellers er utilgjengelig for besøkende, og du kan få svar på alle spørsmålene du har omkring næringen.