Opplevelser >

Malmlokomotivet El. 12

Visste du at Narvik Museum har et eget elektrisk malmlok? Det er helt sant! Lokomotivsettet heter El. 12 og består av to seksjoner 2119 og 2120, og har vært i museets eie siden 1992. Men før det har lokene fraktet mange tonn med jernmalm på Ofotbanen.  

For å kunne frakte malm fra gruvene i Kiruna til Narvik havn trengte NSB stadig kraftigere lok. Markedet etterspurte mer jernmalm til sin produksjon av stål og lastene ble stadig tyngre. I begynnelsen av 1950-årene kjøpte NSB åtte nye lok fra Motala i Sverige. Lokene ble satt opp parvis, to og to lok sammen. De nye lokomotivene hadde sterkere motorer, og hver seksjon hadde elektriske motorer med effekt på 2395 kW (3260 hk)! 

Fra skrot til smykke

Etter mange år med forfall startet prosessen med å restaurere El. 12 i 2018. Lokene ble rensket for skitt, lort og måsereir og fikk ny maling. El. 12 gikk fra å være skrot til å bli et smykke! Men hvordan kunne vi gjøre lokene tilgjengelig for publikum? Lokene stod da inne på et lukket område hvor det var utilgjengelig for både oss og publikum. De hadde behov for en fast plassering. Mange ideer ble lansert, og det ble klart at å vise fram lokene i sitt naturlige habitat langs jernbanesporet ikke var mulig.

Lokomotiv og Narvik Museum
Tegning: Rune Moan

Narvik Museum holder til i NSBs gamle administrasjonsbygg, et bygg med historisk kontekst og som samtidig kan minne litt om en jernbanestasjon. Hvorfor ikke flytte El. 12 og plassere det utenfor museet? Ideen fikk modnet seg en stund. Det var kanskje ikke så dumt likevel? Samtidig la det til rette for en større videreutvikling av Narvik Museum og spissing av tematikken. Beliggenheten til museet er om mulig litt usentral, men det er få plasser som kan skilte med den spektakulære utsikten over Narvik havn.

Høsten 2021 startet jobben med å flytte lokene til permanent plassering utenfor museet etter nesten to år med planlegging og innhenting av finansiering. Se den imponerende flyttinga av lokene i video under:

El. 12s to seksjoner er nå plassert bak administrasjonsbygget på jernbanespor. I den ene seksjonen skal det lages et escape room mens den andre blir bevart slik den var da El. 12 ble hensatt.

Bygg og lokomotiv
Narvik Museum og El. 12. Foto: Thomas Bredeli
Besøk Narvik Museum

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.