Opplevelser >

NY UTSTILLING ÅPNER 2.MARS

«Å søke seg fra mørket til lys – From shadows to beacons»

Vi åpner ny utstilling på Galleri Espolin 2.mars. Utstillingen presenterer verk av kunstnerne Øystein Lønvik, Ina Otzko, Michal Siarek, Tine Surel Lange, Mike McCormick, Cathinka Mæhlum, Jasen Nelson, Alinta Kiri og Emma Gunnarsson. Kunstnerne utforsker lysets tidløse kilde og kraft, inspirert av Fresnel fyrlinse.

Gjennom ulike kunstformer som lys, lyd, fotografi, video og skulptur gir kunstnerne betrakteren muligheten til å oppleve og reflektere over lysets skiftende natur, og dets påvirkning på våre sanser.

200 år med fyrlinser

I 2023 var det 200 år siden den første fyrlinsa ble satt i drift. Den ble satt inn i det ikoniske fyret Le Cordouan i Frankrike i 1823. Utstillingen «Å søke seg fra mørket til lys-From shadows to beacons» arrangeres av Kystverkmusea og ble produsert av Nordkappmuseet i 2023 ved kurator Emma Gunnarsson. Ni kunstnere viser spennende verk inspirert av at oppfinnelsen av Fresnels fyrlinse hadde 200-års jubileum i 2023. I 2024 er utstillingen på vandring, med første stoppested i Lofoten på Galleri Espolin. Den vises på Galleri Espolin i Kabelvåg fra 02.mars til 26.mai 2024.

Kystverkmusea, som er Kystverkets etatsmuseum, ble etablert i 2008. Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, VITI, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark utgjør museet. Museum Nord representerer region Nordland i Kystverkmusea.

Galleri Espolin 02.03.24-26.06.24

Galleri Espolin åpner utstillinga i tiden for Lofotfisket. Med skreiens vandring til Lofoten vender håpet og sola tilbake etter mørketida. I februar og mars er sola over horisonten noen minutter lengre for hver dag og de første vårtegnene dukker opp i vannmassene i Vestfjorden. Skreiens gyting nært opp til land foregår i et finstemt samspill med lyset og temperaturen.

Dagene er fortsatt korte på denne årstiden og mørket preger Nordlandskysten det meste av døgnet. De som ferdes til sjøs var, og er, avhengige av veivisere for å komme frem. I Lofoten ble det bygget egne fiskefyr som var tent kun under Lofotfisket for å vise leia inn til de største fiskeværene. Fyrene var utstyrt med spesielle linser som ga lyset lang rekkevidde. Dermed kunne fiskere og sjøfarende se havneinnløpene også etter at mørket hadde falt på. Fyrlyset viste vei til trygghet i en hverdag preget av slit og fare.

Det var franskmannen Auguste Fresnel som oppfant linsene i 1823 og de blir ofte kalt fresnel-linser. Fresnel-linsenes bruk i fyrene revolusjonerte sjøfartens sikkerhet og har berget livet til tusenvis av sjøfolk.

Litt OM HISTORIEN RUNDT FYRLINSENE

Allerede på 1700-tallet ble det gjort eksperimenter med å konsentrere og forsterke fyrlyset ved hjelp av speil og reflektorer. Kombinasjonen av oljebrennere, parabolske reflektorer og speil ble utprøvd i flere land, men det var franskmannen Augustin Fresnel (1788 – 1827) som kom til å stå for den største oppfinnelsen i fyrteknologiens his­torie. Han konstruerte et linseapparat som kombinerer fokusering, lysbrytning og refleksjon. Dette gjør at strålene fra lyskilden samles i konsentrerte parallelle «strålebunter» og svært lite av lysenergien går til spille.

Fyrene er veivisere langs vår lange og værharde kyst. Det å tenne lys for å veilede de sjøfarende har røtter langt tilbake i historien. De eldste kildene som omtaler fyr er mer enn tusen år gamle. Hovedutfordringen i utviklingen av fyrteknologien har vært å produsere et sterkest mulig lys til en lavest mulig pris. En annen utfordring har vært ønsket om de enkelte fyrenes gjenkjennelighet.

Fyrenes funksjon er nemlig ikke bare å varsle skip om at de nærmer seg kysten. De skal også fortelle hvor på kysten en befinner seg. Det krever at hvert fyr sender ut et eget, identifiserbart lyssignal som navigatøren kan finne igjen i sjøkartet. Det er utviklet flere ulike tekniske løsninger for å «klippe» lyset i forskjellige lyskarakterer.

Lameller som roterer rundt lyskilden, «persien­ner» som åpnes og lukkes ved hjelp av et urverk, eller Dalens klippeapparat hvor ulike størrelser på trykkventilen gjorde det mulig å variere hastigheten på lysblinkene fra fyr til fyr.

Fra midten av 1800-tallet klarte en å konstruere fyrlinsene slik at de kunne rotere. Derved fikk en langt større mulighet til å variere lyskarak­teren og lage ulike frekvenser av blink, alt et­ter linsens konstruksjon og rotasjonshastighet. Disse oppfinnelsene gjorde det mulig å utvikle en fyrteknologi hvor ikke bare de store kystfyrene, men også hver minste fyrlykt i leia har sin egen identitet og gjenkjennelighet. Den videre ut­viklingen i det 20. århundret har i hovedsak hand­ let om overgang til elektrisitet som energikilde og utvikling av solcelle-teknologi og LED-lys.

Gjennom utstillinga «Å søke seg fra mørke til lys – From Shadows to Beacons» og eget program hylles lyset, fyrlinsen og betydningen for kysten.
UTSTILLINGSÅPNING 2.mars!

Vi åpner utstillingen med lett servering og noen ord fra to av kunstnerne som er med i utstillingen. Kurator for utstillingen, Emma Gunnarsson fra Nordkappmuseet, vil være til stede under åpningen.

FOREDRAG om lokal fyrhistorie 28. april

Kristine Moltu fra Kystverkmusea/Lofotmuseet vil fortelle om fyrene i Vestfjorden, søndag 28. april, kl. 13:00-14:00.

KYSTENS DAG 26. MAI

Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin inviterer til aktiviteter for store og små på hele museumsområdet. Søndag 26.mai er siste visningsdag for kunstutstillingen «Å søke seg fra mørke til lys».