Opplevelser >

Seabed Digital

SEABED DIGITAL er et samarbeid mellom Sortland Museum og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap. Prosjektet ble støttet av DKS Sortland og ble lansert i august 2020.

Seabed Digital er basert på utstillingen Seabed, som i dag vises for publikum på Sortland. Som en del av prosjektet ble det produsert i alt fire filmer rettet mot et ungt publikum, og som også kan brukes i skoleverket. I Seabed Digital lærer de unge fakta om havet, og de kan gjøre morsomme øvelser. Seabed Digital er blitt svært populær i målgruppen og bidrar til å forsterke og utdype museumsopplevelsen.

Se videoene nedenfor: