Opplevelser >

Tidligere utstillinger

Galleri Espolin viser i tillegg utstillinger med andre kunstnere, eldre kunst og samtidskunst, tema- og vandreutstillinger. Se under for mer informasjon om tidligere utstillinger

SEASCAPE

Galleri Espolin 14. – 30.10.2022

Galleri Espolin viser verket Seacsape av den britiske kunstneren Andrea Greenwood. Greenwood utviklet prosjektet Seascape etter en artist-in-residency i Melbu i 2019. Det er et samarbeid mellom Galleri Espolin og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap med deltagelse av skoleklasser i Melbu og Lofoten. Prosjektet er støttet av KORO.

SEASCAPE er en skulpturell lysinstallasjon som består av små opplyste former, sammen utgjør de en organisk form som kaster slående skygger og lysmønstre på flaten under. Verket er inspirert av flo og fjære i sjøvann.

Formene fremstår som abstrakte tegninger av hav og kaster en fargesterk blå glød gjennom installasjonen. De er utformet med inspirasjon fra kunstneren Kaare Espolin Johnson (1907-1994) kjent for sine mektige skildringer av menneskers levekår i Nord-Norge og landsdelens dramatiske historie. Espolin Johnson utviklet en særegen teknikk der han modellerte fram motivet ved å skrape i en mørk overflate. Barn i Lofoten og Vesterålen har vært med å skape Seascape. Andrea gjennomførte digitale workshops på Galleri Espolin med Miljøagentene og med skoleklasser på Melbu og i Stokmarknes.

ARTIST IN RESIDENCE – SAMARBEID

Andrea Greenwood er bosatt i London og arbeider både med skulptur og performance. Kunstneren utviklet prosjektet Seascape etter et kunstneropphold i 2019 som en del av programmet Neptun Art/Science Lab ved Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) og Museum Nord. Galleri Espolin var besøkssted for kunstnere på Residenseprogrammet i 2019 og har samarbeidet med kunstneren og NAKV videre gjennom vårt felles kunstresidensprosjekt AiR Vesteraalen.

 

SCAPES

Videre har Andrea Greenwood vært en del av Artist in Residence (AiR) Vesterålen sammen med to andre kunstnere fra Storbritannia, Mia Harris og Will Renel. De utviklet et tredelt prosjekt med felles tittel «Scapes» på sine arbeider. Herunder landscapes, skyscapes og seascapes: Himmel, land og hav. Som avslutning på deres engasjement i Hadsel ble arbeidene stilt ut under Sommer-Melbu tidligere i 2022.  Les mer om prosjektet her: https://kultur.vestreg.no/Aktuelt/?Article=322

AiR Vesteraalen (AiRV) eies av Nordland Akademi for kunst og vitenskap med hovedpartnere Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum Nord. Det er et kunstresidensprogram der fem kommuner i Vesterålen skal være vertskap for kunstnere i Europa. I Hadsel er temaet kunst og samfunn.

SOLMUSEET

Den norske kunstneren Kaare Espolin Johnson (1907–1994) tilbrakte oppveksten i Nordland, i Øst-Finnmark og Bodø. Espolin, som allerede i ung alder ble berørt av en sykdom som gjorde at han ble gradvis blind, skapte malerier, tegninger og graveringer med en slik teknikk at tegningene ser ut til å ha blitt meislet ut av mørket. Vekslende mellom realisme og surrealisme, fremstilte kunstneren både det harde livet i fiskerisamfunnene og fortellinger fra samisk og norsk mytologi.

Verkene i Galleri Espolin har blitt omorganisert i anledning LIAF 2022 – Fantasmagoriana. Seks ulike samtidskunstnere går i dialog med billedspråket i Espolins visuelle utforskning, og reflekterer det i et nytt lys.

Kunstnere i utstillingen:

Gaia Fugazza

Olof Marsja

New Mineral Collective

Thebe Phtogo

Christine Rebet

Rimaldas Vikšraitis

LIAF – LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL

LIAF, som i år feirer sitt 30-årsjubileum, er den lengstlevende kunstbiennalen i Skandinavia. 2022-utgaven av denne nomadiske festivalen vil finne sted ved Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær (som har produsert festivalen siden 2009), og på fem forskjellige visningssteder i Kabelvåg. Kuratorene har valgt Kabelvåg delvis fordi Nordland kunst- og filmhøgskole hører hjemme her; en skole som tilbyr utdanning av høy kvalitet innen feltet bevegelige bilder. Kabelvåg var også stedet der Dada-kunstneren Kurt Schwitters var internert en kort periode under 2. verdenskrig.

Istedenfor å starte med et konsept tar LIAF 2022 – Fantasmagoriana utgangspunkt i en muntlig videreformidling av en fortelling. Denne fortellingen formidler en arkeologi knyttet til Arktis som et landskap for gotisk litteratur. Å dele fortellingen var en måte å overlevere en stilltiende kunnskap på, hvor informasjon om naturlige, fiktive og politiske hendelser fritt kunne veve seg sammen til nye kart, som i sin tur utviklet seg og tilpasset seg de ulike kontekstene som de inviterte kunstnerne opererer innenfor. 

De utstilte verkene etablerer en direkte dialog med arkitekturen som huser dem. Francesco Urbano Ragazzi gjorde det til en regel at det ikke skulle bygges noen midlertidige strukturer, og at det bare skulle brukes teknisk utstyr som allerede fantes på stedet. Dette formatet responderer på en konkret måte til det prekære behovet for nytenkning rundt måten vi produserer større kunsteventer på, med tanke på deres miljømessige innvirkning. Det samme prinsippet har vært rettledende for organisering av reiser og transport, så vel som valg av verk – hvorav mange har monumentale dimensjoner selv om de er laget av ekstremt lette materialer.

Les mer https://info.liaf.no/

båten og fjellet

ESPOLIN JOHNSON // SAVIO

Utstilling med de to kunstnerne John Savio og Kaare Espolin Johnson

Galleri Espolin 11.06.–14.08.2022

I sommer presenterer Galleri Espolin to forskjellige kunstnere som har skildret nordnorsk natur og samfunn i ulike tider: John Savio & Kaare Espolin Johnson

Den samiske kunstneren John Andreas Savio (1902–1938) er mest kjent for sine skildringer av samenes liv og kultur i sort-hvite tresnitt. Tresnittene til John Savio var de første moderne samiske kunstuttrykkene, og gir oss et enestående kunstnerisk innblikk i samisk hverdag fra tidlig i det 20. århundre.

Billedkunstneren Kaare Espolin Johnson (1907–1994) er kjent for sine mektige skildringer av menneskers levekår langs kysten i nord og landsdelens dramatiske historie. Ofte er det uklare grenser mellom naturen og mennesket i hans motiver, andre preges av eventyr og folketro. Espolin arbeidet med en særegen blandet teknikk på papir. Etter hvert konsentrerte han seg om grafikk og arbeidet med litografi og serigrafi.

Utstillingen inneholder et representativt utvalg kunstverk av begge kunstnerne. På grunn av svært ulike livsløp, er Espolin Johnson sin produksjon langt mer omfattende enn Savios. Men Savio rakk å gjøre mye i sitt korte liv. De er to kunstnere av samme generasjon som begge har referanser til barndom og oppvekst i Øst-Finnmark i sine kunstverk. Gjennom sine skildringer av nordnorsk natur og samfunn har de satt tydelige spor i kunst og kultur. I utvalget til utstillingen har kuratorene lagt vekt på felles geografiske holdepunkter som Finnmark og Nordland. Det er interessant å se at kunstnerne har oppsøkt samme steder i Lofoten for inspirasjone til motiver og begges fasinasjon for landskapet her er det ingen tvil om. Vi finner f.eks. skildringer av kjente steder som Vågakallen, Svolværgeita, Trollfjorden og Trenyken.

Utstillingen baserer seg på innlån fra Universitetsmuseet i Tromsø sin Saviosamling, Bodø kunstforening og Galleri Espolins egen samling. Samlet gir den en bred presentasjon av hvordan de to kunstnerne jobber med ulike grafiske teknikker som tresnitt, litografi og silketrykk, men også andre teknikker som tegninger og akvareller.

Utstillingen er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst og Malin Overholth, kurator ved Galleri Espolin – Museum Nord.

Selv om kunstnerne har oppholdt seg i samme områder, har man ikke kjennskap til at de kjente hverandre. Men kunstnerisk forenes de, deres uttrykk kler hverandre og det er tydelig å se deres felles påvirkning fra ledende kunstnere i dere samtid.

Både Espolin og Savio arbeidet mye med grafikk noe som har medført at bildene deres har blitt spredt rundt i mange hjem, også i Nord-Norge. Deres motiver er også gjengitt i bøker, på plakater og i kalendre, de er kunstnere en møter på og blir påmint om i ulike sammenhenger også utenfor gallerirommet. Deres kunstnerskap har en appell til stadig nye publikummere.

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 11. juni kl. 14.00 på Galleri Espolin i Kabelvåg.

Utstillingen vises til 14. august 2022

Åpent hver dag 10.00–18.00

 

JOHN SAVIO (1902-1938)

John Andreas Savio ble født i 1902 i Bugøyfjord i Finnmark. Tre år gammel ble han foreldreløs. Savio vokste opp hos besteforeldre som var reineiere og som drev butikk. Han viste tidlig kreativt og kunstnerisk talent. Det sies at Savios første kjente tegning av et reinsdyr ble gjort i mormorens bibel da han var fire år gammel.

Han gikk realskole i Vardø og gymnas i Bodø før han flyttet til Oslo der han fulgte undervisning ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. I Oslo lengtet Savio både hjem og ut. Han reiste til Finnmark, til Tromsø, Lofoten og oppholdt seg en lengre periode i Paris.

Fortellingene om hans voksne kunstnerliv kretser rundt fattigdom, sykdom, tuberkulose og fallbying av tresnitt. Savio døde i 1938, bare 36 år gammel, i startfasen av sin kunstneriske karriere. Hans liv og virke kom likevel til å få grunnleggende betydning for samisk kunst og identitet.

 

Portrett
John Savio «Selvportrett», tilhører Bodø Kunstforening

 

Savio er omtalt som den første profesjonelle samiske kunstner, kjent for en motivkrets som skildrer samisk kultur og hverdagsliv – under jakt, i reindrift, bygdeliv, i møte med landskapet, med truende krefter og i møte med kjærligheten. Savios billedverden går likevel ut over det samiske. Folk, dyr og natur kommer til syne i ulike komposisjoner og omgivelser. Utvalget i denne utstillingen viser noe av dette mangfoldet i Savios motiver, med verk som skildrer fjell- og bylandskap fra Lofoten, til verk som Venus av Molo og Høstkveld på vidda.

Samlet vitner Savios kunstnerskap om hans tilknytning til Nord-Norge. Tresnittene til John Savio var de første moderne samiske kunstuttrykkene, og gir oss et enestående kunstnerisk innblikk i samisk hverdag fra tidlig i det 20. århundre. I tillegg til tresnitt jobbet han med linoleumssnitt, tegning, akvarell og oljemaleri.

Savios tresnitt preges av en enkel, men variert skjærestil med vekt på kontrasten mellom sort og hvitt. I flere tilfeller kjenner vi tegninger som tyder på at han overførte denne til treplaten før han skar ut motivet. Han trykte tresnittene i sort og hvitt. I tillegg håndkolorerte han flere av motivene, til dels med sterke akvarellfarger som sannsynligvis springer ut fra de klare, sterke fargene i samekoftene.

Savio søkte inspirasjon og lærdom fra forbilder som Nikolai Astrup og Edvard Munch. Han var inspirert av Munchs ekspressive stil og hans bruk av tresnitt. Det er også mulig å se en likhet med Gustav Vigelands tresnittarbeider. Savio skaper en spenning mellom komposisjoner som fanger drama og bevegelse, og mer stilistiske komposisjoner som underbygger roen i motivet.

I 1930 debuterte han med separatutstilling i Tromsø. Fra 1933 reiste han flere ganger til utlandet, og i 1936 ble det holdt en utstilling i Paris viet Savios kunst. Med enkle midler laget han omtrent 150 ulike motiver i tresnitt og linosnitt i løpet av sitt korte liv. I 1939 og 1941 ble det holdt minneutstillinger om han i Oslo.

I dag er Savios kraftfulle tresnitt velkjente og etterspurte. Han er representert i flere samlinger i Norge, særlig har Universitetsmuseet i Tromsø og Saviomuseet i Kirkenes tallrike og allsidige samlinger av hans kunst med både grafikk, maleri og tegninger.

 

KAARE ESPOLIN JOHNSON (1907-1994)

Kaare Espolin Johnson ble født i 1907 i Surnadal, Møre og Romsdal. To år gammel flyttet familien til Finnmark, først til Jarfjord og deretter til Vadsø. Fine barndomsår i Finnmark ble etterfulgt av ungdomstid i Bodø der faren ble utnevnt til politimester og Espolin Johnson begynte på skolen.

Portrett av Kaare Espolin Johnson

Kaare Espolin Johnson «Selvportrett» Galleri Espolin samling. Foto: Museum Nord

Han viste tidlig kunstnerisk talent og gikk på malerskole i Bodø, før han flyttet til Oslo og begynte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1929. Han var også elev ved Statens Kunstakademi under Axel Revold og Halvdan Strøm. Tilværelsen for en fattig ukjent kunstner var på ingen måte lett i 30-årene. Han tok tegneoppdrag og solgte enkeltverk.

Espolin Johnson var plaget med dårlig syn fra barndommen av. I 1941 mistet han synet på det ene øyet og fikk grå stær på det andre. Dermed så han få farger, og konsentrerte seg følgelig om linjer og komposisjoner, lys og mørke.

Det var gjennom illustrasjoner i ukebladet Arbeidermagasinet at han først fant sitt publikum. Senere hadde han gjennombrudd som bokkunstner med tegninger til den nordnorske, humoristiske folkelivsskildringen Vett og uvett (1942). Særlig kjent ble hans skildringer av kystmiljø og lofotfiske i tegningene han gjorde for jubileumsutgaven av Den siste viking av Johan Bojer.

Espolin Johnson konsentrerte seg etter hvert om grafikk, men arbeidet innenfor flere ulike kunstteknikker, deriblant litografi, serigrafi, scraperboard og blandet teknikk.

Gjennom hele livet hadde han et nært forhold til Nord-Norge, og det er med stor kraft han har beskrevet landsdelens dramatiske historie og kystfolkets liv. Sentralt i motivkretsen hans er menneskets avhengighet av naturen og havet, og dets kamp mot naturkreftene. Som skildres med dramatiske virkemidler i komposisjon og teknikk, lys og mørke.
Andre, mer poetiske fremstillinger kretser omkring menneskers forhold til hverandre. Ofte med referanser til hans barndom i Finnmark, med opplevelser av Finnmarksviddas natur og lys og de mange forskjellige menneskene som fantes der. Også Telemarks natur og mennesker i fremstillinger som beveger seg mot det mytiske, hører til hans billedverden.

Men opplevelsen av den spesielle Lofotnaturen og naturkreftene satte dype spor. Hans første reise til Lofoten var i 1952, da besøkte han Svolvær og øysamfunnene ute på Værøy og Røst. Med utsikt til den spesielle og myteomspunne fjellformasjonen Trenyken, studerte kunstneren steinen, erosjoner, skiftninger i lys og bevegelser i havet. De tradisjonelle Nordlandsbåtene og fiskeredskapene inspirerte han også. Fiskernes slitsomme og farefulle liv gjennom generasjoner ble sterke motiver. Blant naturen og menneskene ute på Røst var det han fant mye av inspirasjonen til verkene i serien «Den siste viking».

Espolin Johnson debuterte på Statens Høstutstilling i 1932 og deltok flere ganger de påfølgende år. I 1987 ble han invitert med som utstiller under 100-års jubileet for Høstutstillingen. Espolin var høyt vurdert i sin samtid, i flere tilfeller ble trykkene hans brukt som gaver i offentlige anledninger. Han gjorde dekorasjonsoppdrag i offentlige bygg og utsmykket to hurtigruteskip.

Han er representert i flere samlinger, Nasjonalmuseet har 39 av hans verk og Galleri Espolins samling omfatter grafikk, malerier og tegninger fra begynnelsen av kunstnerskapet til hans seneste verk

 


THOR ERDAHL
Avtrykk 1971–2021
Galleri Espolin 26.6.–22.8.2021

Stor grafikkutstilling av Thor Erdahl
Thor Erdahl arbeider parallelt med maleri og grafikk. Utstillingen på Galleri Espolin viser et utvalg av Erdahls grafiske produksjon gjennom 50 år. Han har siden tidlig på 1970-tallet arbeidet med grafikk og det grafiske uttrykk. Lofoten og Nord-Norge er hans bakteppe. Erdahl har arbeidet med dyptrykk og benyttet seg av etsning og koldnål. I tillegg har han arbeidet med silketrykk, litografi og tresnitt. Det er maleriet han har utviklet de senere år, men det var som grafiker han først fikk anerkjennelse. Samlet vil utstillingen gi en bred presentasjon av hvordan Erdahl jobber med motivkretsen i ulike formater og grafiske teknikker.

Noe av det som fascinerer meg med det grafiske uttrykket, er prosessen og alle de tekniske operasjoner som fører fram til det opprinnelige resultat som vi betegner som original grafikk. Jeg jobber med metall grafikk hvor jeg etser syre i metallet, og riper med koldnål, platen svertes inn med sverte for så å trykkes over på papir i en kobbertrykkspresse. Dette kalles for dyptrykk og resultatet blir et originalt grafisk uttrykk. Papir, sverte, kobber og sink er et deilig materiale. 

– Thor Erdahl

Billedkunstneren Thor Erdahl fylte 70 år den 22. mai. Utstillingen på Galleri Espolin er den siste av tre separatutstillinger den produktive kunstneren åpner i jubileumsåret 2021. Tidligere i mai åpnet Erdahl utstilling med sine malerier både i Galleri Syn/NorlandiART på Lovund og Adde Zetterqvist Kunstgalleri på Storjord i Saltdal.

Thor Erdahl (f. 1951) har utdannelse fra Statens Kunstakademi (1972–78) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1969–1972) i Oslo. Han har hatt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt siden hans debut på Høstutstillingen i 1974. Kunstneren er representert i Nasjonalgalleriet, Nordnorsk kunstmuseum, Universitetet i Tromsø, Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune, hurtigruteskipene «Kong Harald» og «Trollfjord» m.m.

Han har gjort flere offentlige utsmykninger; i nærområdet kan man merke seg Kabelvåg Torg. Like ved ligger Lille Kabelvåg – kunstgalleri og museum, som han har bygget opp sammen med sin kone Inger Anne Nyaas. Utstillingen Avtrykk 1971–2021 vises fra lørdag 26. juni frem til 22. august 2021.

Utstillingen er støttet av Nordland Fylkeskommune.

Kunstutstilling
Thor Erdahl «Lofotveggen» Etsning
Bilde av to fugler
Thor Erdahl «Fiskefugl – Leve Havet»
Bilder på vegg
Fra utstillingen Avtrykk 1971–2021 på Galleri Espolin. Foto: Kjell Ove Storvik

Utstilling Galleri Espolin

KLARA SOFIE LUDVIGSEN
Topohusk 
 Galleri Espolin 23.04.–31.05.2021 

 I utstillingen Topohusk viser Klara Sofie Ludvigsen nye fotografiske arbeid der hun har latt improvisasjon og form styre prosess og valg. Utstillingens tittel Topohusk referer til topografisk minne eller overflateminne, og tar ifølge kunstneren «utgangspunkt i den sterke opplevelsen av kroppslig minne av et sted og en overflate jeg ikke har tilgang til lengre».

Klara Sofie Ludvigsen er opptatt av hvordan vi oppfatter form i det fotografiske språket. Hun fotograferer med storformatkamera og arbeider i mørkerom. Improvisasjon har blitt et viktig element i Ludvigsens arbeidsprosess, hun søker metoder der hun fratar seg kontroll. De siste årene har hun arbeidet mye med landskap som hun tilfører forstyrrende element gjennom å styre eller stoppe lyset. Med disse grepene forstyrrer hun det opprinnelige motivet og vil på den måten utfordre øynene til å fordøye det fotografiske mindre effektivt.

Prosjektområdet for naturstudiene og jakten på en form, har hatt et geografisk spenn langs kysten fra Halsnøy til Lofoten. Del av utstillingen er også to verk fra 2018 der hun har benyttet torskebein som fotografisk negativ. 

Klara Sofie Ludvigsen (f. 1983) er utdannet ved Kent Institute of Art and Design i England (2006), med utvekslingsstudier ved Universitat Politècnica de Catalunya i Barcelona. Ludvigsen bor og arbeider i Bergen, der hun er medgrunnlegger av mørkeromskollektivet Fotoverkstedet.

 ________

klarasofie.com 

 

 

 

VANDREUTSTILLING
Conventus
 Galleri Espolin 13.06.–30.08.2021 

Utstillingen danner et møte mellom kunstnere fra ulike perioder og ulike generasjoner av samiske kunstnere fra John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær Grønstad (f. 1984). Utstillingens tittel Conventus er hentet fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet kan ha ulike betydninger, hvorav to er møte og samling. Et viktig sted å møtes i den samiske kulturen er ildstedet Árran – som er tittel på et tresnitt av Hans Ragnar Mathisen. Utstillingen «Conventus» fletter sammen tid og samtid i en samling av motiver som omhandler liv, kultur og natur, fra det humoristiske til det alvorlige. Den vil vise et spenn av ulike grafiske uttrykk og trykketeknikker fra tradisjonelle til nyskapende formater. 

Kunstnere i utstillingen
John Savio (1902–1938), Oddmund Kristiansen (1920–1998), Iver Jåks (1932–2007), Inga Nordsletta Pedersen (1932), Trygve Lund Guttormsen (1933–2012), Aage Gaup (1943), Hans Ragnar Mathisen (1945), Arnold Johansen (1953), Eva Eira (1957), Tomas Colbengtson (1957), Lena Stenberg (1961), Kristin Tårnesvik (1964), Katarina Pirak Sikku (1965), Geir Tore Holm (1966) og Ragna Misvær Grønstad (1984).

Utstillingen er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst og Elise Cosme Hoedemakers, kunsthistoriker/kurator for organisasjonen Se Kunst i Nord-Norge.

Norske Grafikere er en organisasjon som feiret 100 år i 2019. I løpet av jubileumsåret ble det avholdt en rekke grafikkutstillinger som var med å markere dette jubileet. Utstillingen som vises hos Galleri Espolin har tidligere blitt vist på galleriet til Norske Grafikere i desember 2019 og var den avsluttende utstillingen i jubileumsåret. Utstillingen videreføres nå med flere visninger i Nordland.  

  

 

UNNI ASKELAND
Kalkulerte Øyeblikk 
Galleri Espolin 8.6.–15.8.2018

I utstillingen «Kalkulerte Øyeblikk» viser Unni Askeland en serie stiliserte landskap, eksteriør og interiør. Flere av landskapsbildene er fra Kløfta i Oslo, der kunstneren bor og arbeider. Hun forteller at det er en iscenesettelse av eget liv og et forskjønnet lokallandskap.

Utstillingen omfatter 15–20 nye malerier og noe grafikk, deriblant to litografier fra serien Munchadopsjoner fra 2004. Noen av maleriene er bilder fra tidligere utstillinger, som Selfie fra Sengen 2 og Selvportrett.

Askeland arbeider med maleri, grafikk og performance. Utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg, Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt bl.a. på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Hun har stilt ut i Göteborg, København, Amsterdam og New York.

Unni Askeland er omdiskutert i både kunstverden og media og kjent for sine Munchadopsjoner. Kunstneren vakte oppsikt da hun i 2004 viste en serie litografier og malerier som hun kalte «Munchadopsjoner» der hun bearbeidet Edvard Munchs kjente motiver og hvor noen ble innkjøpt av Nasjonalmuseet. Hun har også gjort det store trykkeprosjektet BIG BIG BIG, som er en serie silketrykk hvor Askeland trykket tolkninger av kjente ikoner.

 

GRETHE WINTHER SVENDSEN
OBLIVION
Galleri Espolin 27.04.–03.06.2018

I utstillingen «Oblivion» funderer jeg på hvor ting starter, om de mange veiene som fører til  hvem vi er, hva vi gjør, hvorfor blir ting som de blir. Det er mange omstendigheter som påvirker oss underveis, vi forholder oss til skiftende seilingsmerker hele tiden. Vi beveger oss i fortid og nåtid.

Leira er et utfordrende og samarbeidsvillig materiale som krever nitid konsentrasjon og tilstedeværelse, noe som også gjør at hver berøring setter spor.  Både volum og flater skal bearbeides. Akkurat passe, akkurat til den ytterste grense av hva formen kan tåle. Tenker mens jeg holder på; på vinden som stryker langs en vegg, som raserer og rister, som legger til ro.  Noen ganger er det som en indre storm i sjelen som skal ut og skaper trykk og nerve. Jeg  er ikke opptatt av å gjenskape naturen rundt meg, den er en del av meg og setter sine spor.

 Naturen ligger i hånden, tanken, i hjertet og blodet.         – GWS –

Grethe Winther-Svendsen er keramiker og har verksted i Svolvær. Hun arbeider i mange forskjellige materialer, men vender stadig tilbake til leira. Kunstneren har utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger.

HLJLH

2017    02.09.-31.09.  ”Doodle Maps” Bjørn Tore Stavang.

2017    10.06.-31.08.  “Kunsten å tegne til en tekst» Dagfinn Bakke.

2017    04.05.-28.05.  «Tildekkende Øyeblikk» Roar Kjærnstad.

2016    03.06-31.08.   «Akvareller» Lars Lerin.

2016    åpning 22.05. «Fotografier» Odd Gjerstad.

2016    05.02.-28.02.  «Michezo» Vebjørg Hagene Thoe.

2015    07.08-03.01.16 «Historien om Mennesket og Rovdyra». Utstilling fra Vesterålsmuseet.

2015    05.06.-03.08. «Maleri» Snorre Kyllingmark.

2015    07.05.-25.05. «Ni samiske tidsbilder» I «Ovcci sámi áigegova». Vandreutstilling fra                           RiddoDuottarMuseat.

2015    05.03.-24.04.  «Lyriske avtrykk» Nina Jo Melbøe.

2014    15.11.-23.1.1. Avtrykk – «Den levende erfaring» Margrethe Iren Pettersen,                                                vandreutstilling av SKiNN.

2014    07.09.-14.09.  «Lyden av kunst» Vandreutstilling av Nasjonalmuseet og SKiNN.

2014    13.06.-24.08.  Håkon Gullvåg i Galleri Espolin.

2014    21.03-21.05    «Homage to Espolin» Trym Ivar Bergsmo

Skiftende kunstutstillinger ved Galleri Espolin 2005-2020

 

 

2013    20.09.-31.10.  «Se Torsken» Vandreutstilling av Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

2013    07.06.-30.09.  «Malerier og tegninger 2011-2013» Yngve Henriksen.

2013    21.03.-21.05.  «Den Nakne Kajakk» Maria Gradin.

2012    25.03.-09.05.  Kunstutstilling Maria Sundby.

2012    Åpning 09.06.Jubileumsutstilling 20 år med Espolin.

2012    27.06.-30.09.  «Kull, oljepastell og malerier» Aase Guldbrandsen.

2012   17.11. Auksjon – stor billedauksjon med over 50 bilder og kunstnere fra hele                                        Skandinavia. Kaare Espolin Johnson, Ørnulf Oppdahl, Åsa Åkerstrøm, Karl                                                           Gustav Gjertsen, Bengt Jacobsson.

2011    21.11.-26.11.  “Oil Rich N&N” George Osodi. Turne: SKiNN.

Produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

2011    27.05-15.09    Ørnulf Oppdahl i Galleri Espolin.

2010   22.09.-29.10.  “KVIT FESK SVART HAV” Herdis Maria Siegert

2010   04.06.-29.08.  Oscar Bodøgaard i Galleri Espolin.

2010   åpning 05.10. “Pelagial” Ingrid Larsen.

2010    åpning 24.03. “Malerier” Åsne Wold.

2010    14.01.-21.02   «Contemporary Memory» Viktor Lind. Turne: SKiNN. Produsert av                                      Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

2009    30.07.-30.09   «Malerier» Magnus Thorèn

2009    10.06.-26.07.  «Malerier» Tove Hov Jacobsen

2009                            «Inn i mitt hode» Karl Gustav Gjertsen

2008    30.07.-30.09   «Ambiguous Landscapes» Lisa Klapstock, del av LIAF.

2007    30.07.-30.09   Om bord på Trollfjord

2007    30.07.-30.09   Ny utstilling på Galleri Espolin tilknyttet jubileet 2007 Kaare  Espolin Johnson i 100 år på galleriet.

2007    åpning 11.03. «Fotografier» Rune Johansen

2006    30.07.-30.09   Scandinavian Design

2006    22.02.-15.05.  «Malerier» Anne-Cathrine Tine Lundkvist

2006    åpning 01.06. «Malerier og akvareller» Odd Helmersen

2005    15.06.-15.09   «Malerier» Yngve Henriksen