Opplevelser >

Tilbud til barn og unge hos Fygle Museum

Her finner du informasjon om tilbud barn og unge hos Fygle Museum: museumsbesøk, og den kulturelle skolesekken.

Fygle Museum holder stengt i 2024, men vi tar imot besøk ved anlegg etter forespørsel. Besøk fra barnehager og skoler må skje etter avtale. Ta kontakt med oss for mer informasjon: booking@lofotr.no

Se på arrangementskalenderen vår for å holde deg oppdatert om arrangementene som skjer på Fygle Museum.

Uttrykksform: Kulturarv

Trinn: barneskole, ungdomsskole og videregående

Varighet: 60 minutter

Påmelding: bestill minimum 2 uker i forveien slik at vi kan skaffe nødvendig personell

Skolene bes melde sin interesse til: telefon 760 84900 eller e-post booking@lofotr.no

Uttrykksform: Kulturarv

Trinn: 7. trinn

Varighet: ca. 3 timer

Sted: Fygle Museum

Skoleår: 2024/2025

Periode: uke 35 og 36

Skolene bes melde sin interesse til:
Kontaktperson Museum Nord: Elisabeth Rosa Brusin

elisabeth.rosa.brusin@museumnord.no

 

Gammeldags Skole: Fygle Museum var i sin tid skole, og har en unik samling av skoleutstyr og materiell fra ulike tidsepoker. Målet med dette prosjektet er gjennom levendegjøring å formidle vår historie til barn og unge i Lofoten, på en kvalitativ og engasjerende måte.

Skoledagen varer 3 klokketimer, der elevene blir aktive deltakere i en skoledag anno ca. 1920. Det vil bli gitt en kort introduksjon til rollespillets spilleregler, hvorpå forestillingen starter. Det ringes inn med klokke, oppstilling, navneopprop, andakt og salmesang før skoledagen begynner.

Program for dagen 

10:00 Ankomst Fygle museum. Kort introduksjon til rollespillets spilleregler.

10:30 – Undervisning på gammelmåten.

  • Katekismen og utenat-læring, samt Nordahl Rolfsens lærebøker.
  • Skolehistorie og kort innføring og utprøving av redskaper samt arbeidsoppgaver knyttet til jordbruk og fiske.

11:30 – Lunsj. Elevene/skolene tar med egen mat og drikke.

12:00 – Undervisning på gammelmåten.

  • Gamle leker og sangleker fra Lofoten (ute).
  • Regning med kuleramme.
  • Skjønnskrift med blekk: splittpenner og blekkhus tas aktivt i bruk.

13:30 – Retur.