Opplevelser >

Tilbud til barn og unge hos Melbo Hovedgård

Her finner du en oversikt over tilbud til barn og unge hos Melbo Hovedgård.

Vi tilbyr egne opplegg gjennom året for skoler og barnehager. I tillegg har vi flere arrangementer gjennom året som er myntet spesielt på barn og unge. Disse finner du i arrangementskalenderen vår

flere barn ute
Foto: Museum Nord

Uttrykksform: Kulturarv gjennom samtale og aktivitet

Trinn: 6. trinn.

Varighet: Ca. en skoledag

Sted: Kulturminneparken ved Hadsel kirke

Når: juni, hvert år

Påmelding: Skolene må melde interesse til museet før utgangen av mai

Hver vår inviterer Melbo Hovedgård sjetteklassene i Hadsel til aktivteter og læring i Kulturminneparken ved Hadsel kirke. Lær om gårdshaugen og historia og alle fortellingene knyttet til kirka. Elevene får forsøke seg med spinning på handtein og spiller det historiske spillet kubb!

Elevene må være kledd etter været. Elevene/skolene sørger for egen mat og drikke.

Uttrykksform: Kulturarv

Trinn: 3. trinn

Varighet: ca. en skoletime

Sted: Melbo Hovedgård

Når: april, hvert år

Påmelding: Skolene melder interesse til museet før utgangen av mars

Hvordan var det å vokse opp på Melbu for litt over 100 år siden? Gikk barna på skole? Hva lekte de med? Hvordan så familiene deres ut? Fikk de ukelønn, og hjalp til med å dekke bordet hver dag? Hadde de egen telefon som de kunne spille spill på?

Med utgangspunkt i barna som vokste opp på Fredriksengården ved århundreskiftet, og barn fra samme periode, fra litt enklere kår forteller vi om hvordan det var å være barn på Melbu for litt over 100 år siden. Vi bruker sammenligning med elevenes egen hverdag for å bygge en forståelse av likhetene og forskjellene mellom tilværelsen for 8-åringer år 1900-1920 og 8-åringene i dag.

Til slutt leker vi en lek som både Fredriksenbarna og dagens tredjeklassinger nok har erfaring med

Uttrykksform: Kulturarv

Trinn: 4. trinn

Varighet: ca. en skoletime

Sted: Melbo Hovedgård

Tidspunkt: november, hvert år

Påmelding: Skolene melder interesse til museet innen utgangen av oktober

Melbo Hovedgård inviterer fjerde klasse på en reise gjennom tid og tro i himmelrommet. Gjennom alle tider har mennesker sett opp mot himmelen og undret over det som skimtes der oppe. Stjernehimmelen har hatt betydning både i utformingen av vår forståelse av verdensrommet og vår plass i det, og for hvordan vi navigerer vår egen hverdag  

Vi ønsker å fortelle hvordan stjernene har hatt betydning både som en praktisk og nødvendig del av hverdagen, fra doktoren som på 1500-tallet måtte kunne lese himmelen for å hjelpe sine pasienter, sjøfolkene i seilskutetida som nattestid navigerte etter stjernene, til fiskerne ved århundreskiftet som spådde Lofotfisket ved hjelp av å studere ett bestemt stjernebilde på en bestemt dato, og hvordan forskjellige folk og kulturer gjennom tidene har fortalt vidt forskjellige historier med utgangspunkt i de samme stjernene. Vi vil se på hvordan grekerne, oldtidens egyptere, samene, romerne og kineserne har skapt sine egne stjernebilder, og så blir det kanskje tid til et lite eventyr fra stjernehimmelen helt til slutt. 

Aktiviteter hjemme, to alternativer: 

  • Siden det ikke er tilstrekkelig mørkt på formiddagen til å observere stjernehimmelen under besøket får elevene med seg en liten oversikt over de tydeligste og mest kjente stjernebildene, som de kan bruke til å finne dem igjen på himmelen hjemme. 
  • Elevene kan få utlevert tegninger av stjernene på den nordlige himmelen, uten linjene som utgjør stjernebildene. De kan så tegne sine egne stjernebilder, gi dem navn og skrive en liten tekst som forteller historien om akkurat dette stjernebildet. 

Uttrykksform: Kulturarv, samisk

Trinn: Ungdomstrinnet

Varighet: ca. en skoletime.

Sted: Melbo Hovedgård

Tidspunkt: februar, hvert år

Påmelding: Skolene melder interesse til museet senest i januar

Visste du at hvis du ser nøye etter så kan den samiske kofta fortelle deg nesten hele det samiske folks historie? Vi viser frem ei helt vanlig samisk kofte fra Tana i Øst-Finnmark. Hva kan den fortelle oss om den samiske historien? Vi vil snakke om alt fra reindrift til fornorsking, om hva skoene betyr i en kultur der man har fulgt reinen på vandring store deler av året og om hvordan det har seg at sauen, ikke bare reinen har en så sentral rolle i samisk drakttradisjon? Vi vil snakke om hornlua, og hvorfor samiske kulturminner er automatisk fredet av Riksantikvaren om de bare er 100 år gamle. Elevene vil bli kjent med sentrale trekk i samisk historie, og få se og kanskje også kjenne på eksempler på samisk håndverkstradisjon knyttet særlig til kofta.

Barna møter stabbursnissen Uttrykksform: Førjulskos

Trinn: Skolestarterne, siste år i barnehagen

Varighet: ca. 2 timer

Sted: Melbo Hovedgård

Tidspunkt: begynnelsen av desember hvert år

Påmelding: barnehagene melder interesse til museet innen medio november

Stabbursnissen og museet inviterer til stabbursnissefest!

  • Oppmøte på tunet til Melbo Hovedgård kl. 10:00
  • Vi går rundt juletreet som står ute. Det fint om ungene øver på sangene:

På låven sitter nissen

Musevisa

Jeg gikk meg over sjø og land

Reven rasker over isen

O jul med din glede

  • Vi synger «På låven sitter nissen» utenfor stabburet helt til stabbursnissen våkner
  • Fortelling i stabburet
  • Vi går sammen med nissen til bålplassen der det blir utdeling av nissepakker. Medbrakte nistepakker kan nytes.

 

Kanskje ungene har lyst til å synge på julesanger de har øvd på.

For de som har god tid så blir det mulighet for å ta en titt inn i vognskjulet der vi har forskjellige gamle vogner /sleder.

Vi kommer til å være ute så det er klær etter vær.

Om det er veldig dårlig vær så går vi inn i Hovedgården og har nissepakkeutdelingen der.

Om det er spørsmål, ring 481 88 590

Kommer:

Ønsker du å besøke Melbo Hovedgård med skoler eller barnehager? Ta gjerne kontakt med oss.

Les mer om Melbo Hovedgård

Melbo Hovedgård

Melbo gikk fra storgård til småby på noen få tiår. Chr. Frederiksen hadde en ledende rolle i en rekke foretak. Meget flott hovedgård samt romantisk hage/park-anlegg i historien rundt et industrieventyr rundt 1890–1920-tallet.

Ta et dypdykk i museumshagen

Museumshagen

Museumshagen til Melbo Hovedgård ble tegnet i engelsk landskapsstil i 1890, og i dag finnes det er sortiment av gamle stauder som er samlet inn fra Vesterålen og Lofoten.