Opplevelser >

Tilbud til barn og unge hos museene i Ofoten

Her finner du informasjon om tilbud barn og unge hos museene i Ofoten: museumsbesøk, geoturer, podkast, den kulturelle skolesekken.

Museum Nords avdeling i Ofoten har fire museer: Narvik Museum, Ballangen Museum, Kjøpsvik Museum og Korsnes Museum. Vi tar imot besøk ved alle anlegg og har anledning til å tilrettelegge for tilbud tilpasset barn og unge med lokalhistorisk tematikk etter behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon og: narvik@museumnord.no

Vi har også faste opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken på kommunalt nivå:

Uttrykksform: Kulturarv 

Trinn: 1.-4. trinn 

Varighet: 60 minutter 

Sted: Museum Nord Ofoten 

Skoleår: 2023/2024

 

Museum Nords avdeling i Ofoten har fire museer: Narvik Museum, Ballangen Museum, Kjøpsvik Museum og Korsnes Museum. Vi tar gjerne imot besøk fra skolene til alle museene. 

Museumsbesøkene legges opp etter ønske og behov til klassen, og vi gjør vårt beste for å skreddersy opplevelser og læring innen vår lokalhistorie. 

Museumsbesøkene legges helst til høsten (september/oktober). Skolene bes melde sin interesse til narvik@museumnord.no 

Uttrykksform: Kulturarv 

Trinn: 5.-7. trinn 

Varighet: 300 minutter 

Sted: Museum Nord Ofoten/Ballangen Museum 

Skoleår: 2023/2024 

 

Turene legges til våren: uke 22, 23 og 24
Påmeldingsfrist er 29. februar 2024.

Skolene bes melde sin interesse til narvik@museumnord.no 

 

Opplegg for dagen: 

Transport fra skolene til Eiterdalen. Kommunens DKS-kontakt booker buss.

10.00  Ankomst Eitertalen. Mottakelse og avmarsj til Keiploftet. Stien opp til Keiploftet går sikk sakk, og noen partier er bratte. 

10.45: Ankomst Keiploftet. 

Lunsj. Elevene/skolene tar med egen mat og drikke. 

Historiefortellinger. 

11.30: Geologien ved keiploftet. 

Historiefortellinger. 

Feltarbeid. 

13.15:  Avmarsj Keiploftet 

14.00 Retur med buss. 

 

For å gi elevene best mulig utbytte av ekskursjonen er det viktig at skolen tar kontakt med museet tidlig. For og etterarbeid gjøres på skolen. Ekskursjonen settes i sammenheng med klassen fagplaner og kompetansemål. 

Museum Nord stiller med det feltutstyr og geofaglig innhold som er nødvendig for turen. Vi gjennomgår sikker turanalyse ved oppmøte, og forventer at skolens ansatte og elever forholder seg til disse. 

Besøk museene:

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi- og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.

Korsnes museum

Anlegget på Korsnes er et gammelt kommunikasjonssenter som ligger i et idyllisk område.

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.