Opplevelser >

Tilbud til barn og unge HOS MUSEENE i Vågan

Museum Nords avdeling i Vågan har fire museer: Lofoten Krigsminnemuseum, Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet. Vi tar imot besøk ved alle anlegg og har anledning til å tilrettelegge for tilbud tilpasset barn og unge med lokalhistorisk tematikk etter behov.

Besøk fra barnehager og skoler må skje etter avtale.

Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin har størst kapasitet i perioden februar, mars og april til å tilby opplegg for skoleklasser. I denne perioden knyttes tema opp mot skreifisket.

Tematiske omvisninger/opplegg for skoler utenfor Vågan kommune med pris kan avtales.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: skrei@museumnord.no og lofoten.krigsminnemuseum@museumnord.no

Vi har også faste opplegg gjennom  Den kulturelle skolesekken  på kommunalt nivå tilpasset 7. klassetrinn:

Uttrykksform: Kulturarv
Trinn: 7. trinn
Varighet: 210 minutter
Sted: Museum Nord Vågan/Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet
Skoleår: 2021/2022

Museumsbesøket legges til vinteren: Opplegget gjennomføres i februar uke 9/10 for skolene i Vågan, 7. trinn som en del av temauken Lofoteventyret som arrangeres av Vågan Kommune.

Skolene bes melde sin interesse til:
Kontaktperson utøver, Museum Nord
Kristine Moltu: kristine.moltu@museumnord.no
Kontaktperson i Den Kulturelle skolesekken
Trude Paulsen: trude.paulsen@vagan.kommune.no

SKREI! I går, i dag og i morgen?
Gjennom undervisningsopplegg med aktiviteter setter Museum Nord søkelys på skreien. Vi tar for oss Lofotfiskets betydning i dag, i gamle dager og i framtida.
Hele dagen foregår på Museum Nords museer i Storvågan, med opplegg både på Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet.
___________________________________

Lofotmuseet formidler historia om fisket før i tida, med opplegg basert på museets utstillinger og verksted med tradisjonelle håndverk.

Galleri Espolin undersøker forholdet mellom folket, fisken og havet vist gjennom Kaare Espolin Johnsons kunst. Det blir samtalebaserte omvisninger og aktiviteter på grafikkverkstedet.

På Lofotakvariet ser vi på nærmere på skreien. Hvordan lever den og hvorfor gyter den i områdene rundt Lofoten? Hvordan passer vi på at vi kan høste av skreibestanden også i framtida? Kan klimaendringer få betydning for skreifisket

 

Opplegg for dagen:

Transport fra skolene til Storvågan, Kabelvåg. Tre grupper rullerer mellom tre besøkssteder 3 x 45 min. Varighet: 10.00 – 13. 30 (en skoledag). Lunsjpause 11.00-11.30, spiserom er tilgjengelig. Formidlingen foregår innendørs.

10.00  Ankomst Storvågan. Mottakelse av elever med lærere på hvert av de tre museumsanleggene, oppmøtested i tildelt kjøreplan.
10.00 – 11.00 Omvisning og verksted med enkle tradisjonelle håndverk på Lofotmuseet.
11.00 – 11.30 Lunsj. Elevene/skolene tar med egen mat og drikke.
11.30 – 12.30 Omvisning etterfulgt av kunstverksted på Galleri Espolin.
12.30 – 13.30 Omvisning på Lofotakvariet.
13.45 Avmarsj og retur med buss

For og etterarbeid gjøres på skolen. Ressurshefte blir sendt ut til skolene. Produksjonen er utarbeidet i tråd med læreplaner i naturfag, samfunnsfag og kunst og håndverk, og vil bidra til oppnådde kompetansemål etter 7. trinn.

Ressursheftet er også tilgjengelig her

LES OM DKS 2023

LOFOTEVENTYRET VÅREN 2023

I mars besøkte flere skoleklasser i Vågan Museum Nords museer i Kabelvåg. Med fokus på skreien gjennomførte vi fellesopplegg på Galleri Espolin, Lofotmuseet og Lofotakvariet, for Den kulturelle skolesekken i Vågan kommune: «Lofoteventyret – SKREI»