Opplevelser >

Tilbud til barn og unge ved Sortland museum

Sortland museum er et helårsåpent museum som viser den faste utstillingen Seabed, samt vandreutstillinger. Mange av museets opplegg foregår inne i museets lokaler.

Skoleåret 2023/2024
Utenom skolen