Opplevelser >

Vår Kamp

Arbeidere har kjempet mot urett, fattigdom og undertrykking. De har kjempet for retten til arbeid, fagorganisering og trygghet. Hver tid har sin kamp. Hva er din? Ta del i utstillingen Vår Kamp.

Vår Kamp er Sortland Museums nye storsatsing om arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen. Gjennom dataspill, film, gjenstander, bilder og tekst forteller utstillinga om vesterålinger som har kjempet en kamp. Historien strekker seg fra 1900-tallet fram til i dag. Utstillingen er laget spesielt for ungdom og unge voksne. Den er tekstet på norsk og engelsk.

Vandreutstillingen kan du besøke hos Bø Museum sommeren 2023.