Opplevelser >

Vår Kamp

Arbeidere har kjempet mot urett, fattigdom og undertrykking. De har kjempet for retten til arbeid, fagorganisering og trygghet. Hver tid har sin kamp. Hva er din?

Vår Kamp er Sortland Museums nye storsatsing om arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen. Gjennom dataspill, film, gjenstander, bilder og tekst forteller utstillinga om vesterålinger som har kjempet en kamp. Historien strekker seg fra 1900-tallet fram til i dag. Utstillingen er laget spesielt for ungdom og unge voksne. Den er tekstet på norsk og engelsk.

COVID-19:
Det er begrensninger i antall besøkende som kan være inne i utstillingen samtidig.