Borghøvdingens handel med samene

av Lofotr Vikingmuseum

Borg • Lofoten

På Vestvågøy er det funnet mange staselige importsaker fra jernalderen, både som løsfunn i pløyejord og i gravhauger. Alt i alt viser bildet at høvdingen på Borg regjerte i et område preget av langvarig stabilitet. Jordbruk, fiske, sjøfangst og utnytting av andre marine ressurser må ha gitt et variert kosthold og i tillegg skapt et overskudd som kunne byttes mot varer man ikke hadde mulighet for å produsere på øya, eller varer som det var for kostnadskrevende å produsere. Tømmer, produkter av skogsdyr, jern og ulike steinvarer ville det antakelig ha vært behov for å innføre. Dette var varer som kunne skaffes enten direkte fra nærmeste handelskontakt, eller fra en større markedsplass langs kysten. Kanskje hadde høvdingen på Borg en avtale med samer ved Tysfjorden om bygging av skip og levering av godt tømmer til utbygging av langhuset, i bytte mot hvalbein, smør, dun, tran, tørrfisk og noen gode knivblad av jern som høvdingen hadde byttet til seg på kjøpstevnet forrige sommer. Mange av disse byttevarene kunne nok også produseres inni fjordene, men poenget er at man i tillegg til å utnytte flere ressurser i kombinasjonsbruk, også hadde en organisert og spesialisert produksjon, som gjorde utnyttelsen av de ressursene det var størst tilgang på, mer effektiv.

Utdrag fra Norges fiskeri- og kysthistorie, bind 1, kap. 7 (:173)