Verdens største hus fra vikingtida

Av Lofotr Viking Museum

Borg • Lofoten

I 1981 gjorde en bonde og en amatørarkeolog sensasjonelle funn. Funnene første til oppdagelsen og utgravingen av den største bygningen som er funnet fra vikingenes verden! Dette skjedde på Borg i Lofoten.

Det hele startet den dagen bonden Frik Harald Bjerkli skulle pløye jorda si og satte plogen litt dypere enn han hadde gjort tidligere. Opp av plogfurene kom glassperler og skår av en keramikk-kanne. Det viste seg at keramikk-kannen var hentet fra Frankerriket for over 1000 år siden. Den slags ting var aldri tidligere funnet så langt nord.

Funnet satte Lofoten i et helt nytt perspektiv i forhold til Sør-Skandinavia og resten av Europa. Fra plogfurene grov man ut en rekke unike gjenstander – og et langhus som var 83 meter langt! Her regjerte en mektig høvding sammen med husfrua.

Fra høvdinghuset hadde man vidt utsyn over landskapet. Huset var synlig på lang avstand, et monument over høvdingens makt. Utstrålingen av makt og prestisje har nok vært avgjørende for valg av bosted for høvdingen. Høydene på Borg har vært et hellig sted fra høvdinghuset ble bygget for 1500 år siden, til dagens moderne kirke.

På Lofotr Vikingmuseum kan du gå inn vikingtidens største bygning og bli med på en reise mer enn 1000 år bakover i tid. Historien fortelles i et levende museum, med vikinger, håndverk, aktiviteter, film og utstillinger. Velkommen!